Nieuws

‘Onderop’-aanpak Flevoland werpt vruchten af

Energie

Flevoland is samen met drie gemeenten tot een plan voor windenergie gekomen. Daarmee realiseert de provincie alleen al bijna een kwart van de totale doelstelling van 6.000 MW voor wind op land in 2020. Het aantal windturbines in Flevoland wordt gehalveerd. Ze worden geconcentreerd in grootschaliger…