News

NHL Stenden organizes symposium on wind energy in Fryslân

From 26 to 29 June, NHL Stenden University of Applied Sciences, together with Delft University of Technology, organizes the annual International Small Wind Turbine Contest. The event will close in Leeuwarden on Friday 29 June with a symposium on wind energy, with a focus on…

TenneT en Vattenfall onderzoeken mogelijkheden internationale verbinding offshore-stations

Netbeheerder TenneT en Zweeds energieberijf Vattenfall werken samen in een technische haalbaarheidsstudie naar een mogelijke elektriciteitsverbinding (interconnector) tussen de transportinfrastructuur van een Engels en Nederlands offshore windpark. Daarbij wordt ook gekeken naar de voordelen voor de elektriciteitshandel tussen Nederland en de Verenigd Koninkrijk en de mogelijke…