133 megawatt erbij in Vlaanderen

Het voorbije jaar zijn er in Vlaanderen 52 windturbines geplaatst. Samen zijn deze goed voor 133 megawatt, meldt de Vlaamse Windenergie Associatie VWEA.

Opvallend is dat bijna alle nieuwe installaties in de vijf Vlaamse provincies op haven- en industrieterreinen zijn gebouwd. Het totale geïnstalleerd vermogen aan windenergie in Vlaanderen bedroeg aan het begin van dit jaar 922 megawatt, tegen 808 megawatt eind 2015. 143 megawatt is nog in aanbouw. Dat 92 procent van de nieuwe projecten bij bedrijven werden gerealiseerd, toont volgens de Vlaamse brancheorganisatie aan dat veel ondernemingen de noodzaak van windenergie inzien.

“Het is een goede zaak dat windturbines ook dicht bij de consumenten worden gerealiseerd”, zegt VWEA-directeur Bart Bode. “Dit geeft immers kansen op vraagsturing en opslag, wat voor de bedrijven een bijkomende economische bonus kan betekenen.” Bij de windturbines die nog in aanbouw zijn, is een meer gemengd beeld te zien. Naast de verdere ontwikkeling in haven- en industriegebieden, worden ook windturbines gebouwd langs autowegen en kanalen.

Hoewel West-Vlaanderen de meest windrijke provincie is, werden er in 2016 slechts vijf nieuwe turbines geplaatst. “Twee daarvan zijn dan nog ter vervanging van oude, kleinere turbines”, stelt Bode vast. Bij de windturbines in aanbouw valt er geen enkele te noteren in de kustprovincie. VWEA vindt dat er snel een oplossing moet komen voor de ‘onnodige beperkingen’ die door de radars van Koksijde, Oostende en Jabbeke worden opgelegd. “Ook de haven van Zeebrugge moet dringend een ambitieus windbeleid uittekenen”, vindt Bode. Hij vreest dat ‘op een sluipende wijze’ bijkomende hindernissen voor het plaatsen van nieuwe windparken worden gecreëerd. “Wij willen rekening houden met bijvoorbeeld natuureisen, maar deze moeten redelijk blijven. Daarom is het belangrijk dat hindernissen effectief worden weggewerkt en geen bijkomende obstakels worden geschapen.”

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *