Aanleg eerste subsidieloze windpark nog geen gelopen race

“En de winnaar is…” Op 19 maart gunde minister Wiebes de aanleg van het windpark aan Vattenfall (foto: EZ)

Eneco en Innogy hebben bezwaar gemaakt tegen de gunning van de aanleg van windpark Hollandse Kust Zuid aan Vattenfall. De behandeling van de bezwaren leidt mogelijk tot vertraging bij de bouw van het eerste subsidieloze windpark.

“Vanwege de ingediende bezwaren zijn de vergunningen nog niet onherroepelijk. Dit kan gevolgen hebben voor de planning van de bouw en exploitatie van deze windparken”, schrijft RVO.nl in een verklaring op de website. “In de vergunningen is vastgelegd dat de vereiste termijnen direct zijn gekoppeld aan de datum dat deze vergunningen onherroepelijk worden. RVO.nl streeft naar een zorgvuldige en spoedige afhandeling van deze ingediende bezwaren.”

Het consortium Chinook, bestaande uit Vattenfall en Nuon, won de aanbesteding omdat het bedrijf de sterkste garanties gaf dat Hollandse Kust Zuid ook daadwerkelijk wordt gebouwd, zei minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat die op 19 maart de winnaar bekendmaakte. Wiebes zei toen ook dat er vier “uitstekende, financieel solide biedingen” waren binnengekomen, maar dat Vattenfall zekerheden heeft verschaft inzake de elektriciteitsprijs. “Je wilt niet dat de bouw niet doorgaat omdat de elektriciteitsprijs verder daalt”, aldus de minister.

Summier
Zowel Eneco als het Duitse energiebedrijf Innogy, het moederbedrijf van Essent, wijzen er in het Financieele Dagblad op dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland nogal summier was in de onderbouwing van de afwijzing. “Wij willen graag meer informatie, ook met het oog op soortgelijke aanbestedingstrajecten in de toekomst”, aldus een woordvoerder van Eneco.

Hollandse Kust Zuid ligt ruim twintig kilometer uit de kust en wordt een windpark van 700 megawatt. In 2022 moet het zijn gebouwd. Met de bouw van het windpark is een investering gemoeid van ruim 1 miljard euro. Bron: Maritiem Nederland

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *