Actieplan moet bouw windparken versnellen

Er is de voorbije periode het nodige windvermogen geplaatst, maar er moet nog een schepje bovenop willen de doelen uit het Energieakkoord worden gehaald. Een actieplan moet het realiseren van windparken versnellen.

windparkdelfzijlnoord1

Uit de Monitor Wind op Land 2015 blijkt dat er vorig jaar 425 megawatt aan nieuw windvermogen is geplaatst. Daarnaast is het aantal projecten toegenomen waarvan verwacht wordt dat deze in 2020 vrijwel zeker gerealiseerd zijn, van in totaal 5.242 megawatt. Er moet echter nog veel gebeuren, vooral om de laatste 759 megawatt aan windturbines voor 2020 te hebben gebouwd. Daarom hebben NWEA, IPO, VNG, Rijk (EZ en I&M), Netbeheer Nederland en Stichting Natuur & Milieu een actieplan opgesteld. Hierin is afgesproken dat provincies een strakkere regie gaan voeren op het proces om een windmolenpark te bouwen. Daarnaast zal meer ondersteuning worden geboden aan initiatiefnemers en aan de overheden die hun plannen moeten beoordelen. Verder worden maatregelen genomen om andere problemen op te lossen die de bouw van windmolenparken kunnen vertragen, zoals onduidelijkheid over beperkingen vanuit luchtvaartveiligheid, verstoring van radarbeelden of restricties bij het bouwen op of nabij waterkeringen. NWEA zegt zich zorgen te maken over het gebrek aan kennis en capaciteit bij gemeenten. Zij ziet voor het ministerie van EZ en de provincies de rol weggelegd om de gemeenten bij de hand te nemen.

Please follow and like us:

  1 comment for “Actieplan moet bouw windparken versnellen

 1. 21 March 2016 at 17:08

  De gevestigde windenergie bedrijven, NWEA, en IPO en VNG blijven dezelfde fouten maken, ze tolereren als openbaar bestuur dat NWEA bedrijven uitsluitend huisjesmelkers windparken neerzetten. want dat hebben ze samen zo afgesproken.
  Bij de huisjesmelkers aanpak, met de NWEA gedragscode, gaat er 0,05 cent per kWh naar een gebiedsfonds.

  Maar windparken op het land kunnen nu al zonder SDE subsidie, als de windmolens in kavels worden verkocht aan huishoudens.
  Daarvoor zouden meer mensen, gemeenten en grondeigenaren naar de 7 innovaties van het DEEL-windpark moeten kijken.
  Daarbij gaat er geen 0,05 cent, maar 3 cent naar de huishoudens die een kavel deel-windpark gekocht hebben.
  In drenthe bijvoorbeeld, zou het 150 MW windpark in 20 jaar 800 miljoen voordeel opleveren, als de inwoners het kopen, ipv dat huisjesmelkers er subsidie voor krijgen

Comments are closed.