Blog

Drijvende windturbines interessante groeimarkt

De markt voor drijvende windturbineconstructies biedt de Nederlandse offshore windindustrie kansen. Tot deze conclusie komt TKI Wind op Zee. TKI Wind op Zee heeft het potentieel van drijvende windturbines in Nederland laten onderzoeken. De resultaten hiervan zijn onlangs openbaar gemaakt. Drijvende windturbines zijn vooral geschikt voor gebieden waar de zee als te diep werd beschouwd.…

Netwerkbijeenkomst wind op land

Donderdag 28 januari had in Amsterdam de tweede ‘r-meeting’ plaats, een netwerkbijeenkomst over wind op land. Tot de sprekers behoorden afgevaardigden van het Havenbedrijf Amsterdam en Eneco. Carla de Jong en Dorothy Winters van het Havenbedrijf Amsterdam zetten uiteen hoe de plannen eruit zien om in de haven meer windenergie op te wekken. Plaatsing van…

Megakabelopslag in Eemshaven

Tennet heeft deze week in de Eemshaven een opslagruimte voor zeer grote hoogspanningskabels in gebruik genomen. De netbeheerder laat weten dat plannen voor een offshore maintenance center in het noorden voorlopig van de baan zijn. In de opslagruimte staan twee grote ‘draaitafels’ opgesteld, waar kabels in kunnen worden opgerold. Het gaat om hoogspanningskabels die zijn…

Officiële opening windpark Hazeldonk

Afgelopen vrijdag is het windpark Hazeldonk officieel in gebruik genomen. Het bestaat uit drie L100-windturbines van Lagerwey. De Bredase wethouder Paul de Beer, gedeputeerde Anne-Marie Spiering en windparkdirecteur Pim de Ridder droegen zorg voor de officiële opening. Ook werd een ‘minisymposium’ over windenergie gehouden. De wethouder wijst op het belang van de betrokkenheid van energiecoöperatie…

Contract voor Heerema

Heerema Fabrication Group heeft het contract in de wacht gesleept voor de bouw van het jacket en de palen voor het BorWin3-platform. Het is Petrofac dat Heerema deze opdracht gunt. Petrofac, een consortium waarin onder andere Siemens deel van uitmaakt, ontwerpt het jacket en de palen. Heerema Vlissingen bouwt deze, waarna Heerema Marine Contractors het…

Grootste windturbineblad ooit door Nederland

Deze week is de grootste windturbineblad ooit door Nederland vervoerd. De Jong Transportvergunningen droeg zorg voor het transport. Het betrof het transport van een windturbineblad van 75 meter lang. Het transport was 4,43 meter breed en 4,40 meter hoog, zo bericht vakblad Transport Online. Vanwege de omvang van het transport werden uit voorzorg enkele lantaarnpalen en verkeersborden…

ExxonMobil voorziet groei windenergie

ExxonMobil verwacht dat het aandeel van wind- en zonne-energie in de energiemix de komende vijfentwintig jaar zal oplopen tot tien procent. Dit stelt de oliemaatschappij in haar rapport Energy Outlook. Fossiele brandstoffen zullen daarnaast nog altijd een voorname rol in de energiemarkt spelen, voorziet ExxonMobil. In 2040 zal de vraag naar energie met vijfentwintig procent…

WindEnergie magazine neemt Windnu.nl over

Uitgeverij Lakerveld, de uitgever van het vakblad voor windenergieprofessionals WindEnergie magazine, neemt de website Windnu.nl over van Bosch & Van Rijn, adviesbureau voor windenergie. Met de overname van Windnu.nl versterkt WindEnergie magazine zich verder online. De inhoud van Windnu.nl zal worden geïntegreerd met de website van WindEnergie magazine: www.windenergie-magazine.nl. Verder is WindEnergie magazine gestart met…

Drontse boeren in verzet tegen ‘uitsterfregeling’

Het nieuwe bestemmingsplan van de gemeente Dronten heeft tot de nodige onrust onder boeren met één windturbine op hun terrein geleid. Zij stappen naar de Raad van State om de plannen gewijzigd te krijgen. Doorn in het oog van de agrariërs is de ‘uitsterfregeling’ in het nieuwe bestemmingsplan van de gemeente, zo meldt Omroep Flevoland. Daarin is…

Productief jaar Deense windturbines

Windturbines in Denemarken hebben het voorbije jaar voldoende energie opgewekt om aan 42 procent van de Deense energiebehoefte te voldoen. Dit melden Deense media. In Denemarken staan windparken vooral in westelijke regio’s als Jutland en Funen opgesteld. Op 2 september 2015 hoefden de elektriciteitscentrales niet eens te draaien, want windturbines en zonnepanelen leverden voor de…