Drie windparken vanaf 1 mei open voor kleine scheepvaart

Vanaf 1 mei zijn drie windparken voor de Nederlandse kust toegankelijk voor schepen met een lengte tot 24 meter. Het betreft het Offshore Windpark Egmond aan Zee, Prinses Amaliawindpark voor de kust van IJmuiden en windpark Luchterduinen voor de kust van Noordwijk.

De drukte op de Noordzee zal de komende jaren nog toenemen, onder meer door de aanleg van nieuwe windparken. Daarom is het van belang dat de ruimte in deze zee zo goed mogelijk wordt benut. Het openstellen van de windparken voor kleine scheepvaart is een van de maatregelen die de Nederlandse overheid neemt om de ruimte op zee zo goed mogelijk te benutten.

Windparken op zee zijn nu niet toegankelijk voor derden. In het Nationaal Waterplan 2016-2021 is besloten om deze regel aan te passen om het recht van vrije doorvaart op zee zoveel mogelijk te respecteren. Voor de (kleine) scheepvaart wordt het mogelijk om de zee tussen de turbines onder strikte voorwaarden te bevaren.

Vanaf 1 mei kunnen schepen tot maximaal 24 meter door de drie windparken voor de Hollandse kust varen of deze gebruiken voor een beperkt aantal activiteiten zoals sportvisserij. De Gemini-windparken Buitengaats en ZeeEnergie ten noorden van de Wadden blijven ook na 1 mei gesloten voor scheepvaart en (sport)visserij.

Strikte spelregels
Na openstelling zijn de windparken alleen toegankelijk onder strikte voorwaarden. Overtreden van de voorwaarden of betreden voor openstelling wordt gezien als een strafbaar feit en zal als zodanig vervolgd worden.

Risico’s van doorvaart
Doorvaart en medegebruik van windparken brengen ook risico’s met zich mee voor gebruikers en voor de installaties zelf. Er gelden regels met het oog op de eigen veiligheid van de gebruikers en om schade aan de windturbines en kabels te voorkomen. De Kustwacht controleert op naleving van deze regels en kan overtreders een geldboete opleggen. (Bron: Maritiem Nederland, foto: Flying Focus)

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *