Drijvende windturbines interessante groeimarkt

De markt voor drijvende windturbineconstructies biedt de Nederlandse offshore windindustrie kansen. Tot deze conclusie komt TKI Wind op Zee.

Drijvende windturbines

TKI Wind op Zee heeft het potentieel van drijvende windturbines in Nederland laten onderzoeken. De resultaten hiervan zijn onlangs openbaar gemaakt. Drijvende windturbines zijn vooral geschikt voor gebieden waar de zee als te diep werd beschouwd. Hoewel de technologie nog jong is, ontwikkelt deze zich snel en biedt deze een interessante groeikans voor de Nederlandse offshore windindustrie. Vooral als exportproduct, benadrukt TKI Wind op Zee. De Nederlandse offshore windsector heeft al een aanzienlijk marktaandeel in de fabricage, installatie en het onderhoud van offshore windparken. Wel is er nog een aantal drempels te nemen, onder meer op het gebied van de projectrisico’s en de kosten. Het rapport valt hier te bekijken.

Please follow and like us:

  1 comment for “Drijvende windturbines interessante groeimarkt

  1. 8 February 2016 at 15:33

    Drijvende Windturbines.
    Ca. 2/3 van onze Offshore turbines drijven. (ruim 30 jaar ervaring)
    Ook kunnen wij Windparken van een veilige bedrijfsspanning voorzien.
    60m/s wind is voor de Windturbine geen probleem, hij blijft gewoon zijn energie leveren.

Comments are closed.