Vooral eind 2015 waaide het hard

De weersomstandigheden in het voorbije jaar waren tot november als gemiddeld te beschouwen. In de laatste twee maanden van het jaar waaide het echter bijzonder hard.

Eneco windpark

Ook was het in november en december naar verhouding warm. Dit meldt Eneco. Over het geheel genomen was 2015 toch kouder dan 2014. Ook was er gemiddeld meer wind. Beide weersomstandigheden werken positief uit voor Eneco, dat zijn klanten meer gas en warmte zag afnemen. Ook groeide de elektriciteitsopbrengst van de windturbines van het energiebedrijf. Dit werd nog versterkt door de nieuwe windparken die juist in de maanden met de meeste wind in bedrijf werden genomen. Toch daalde de omzet van Eneco. Dit valt te verklaren door lagere prijzen en de afname van het gemiddeld verbruik per klant door besparingen.

 

Windex Eneco

Please follow and like us: