Fundering Westermeerwind gereed

De combinatie Van Oord/Mammoet heeft dit weekend de laatste funderingspaal voor het windpark Westermeerwind in de bodem van het IJsselmeer geheid. Daarmee is de fundering van het windpark gereed.

Laatste funderingspaal nearshore windpark Westermeerwind geinstalleerd

In totaal zijn 48 funderingspalen in de bodem geheid, een operatie die volgens de bouwers zeer voorspoedig is verlopen. De werkzaamheden hadden uitsluitend overdag plaats. Dagelijks werd één funderingspaal geïnstalleerd. Op 23 mei zijn echter voor de vierde maal twee palen binnen twaalf uur geïnstalleerd, wat zeer uitzonderlijk is binnen de offshore windindustrie. Nu wordt gewerkt aan de aanleg van de elektriciteitskabels tussen de funderingen in het water en het transformatorstation. Dit zal volgende maand klaar zijn. In juli zullen de torensecties, gondels en rotoren worden geïnstalleerd, waarna in augustus de eerste elektriciteit aan land zal komen. Volgens planning zal het gehele park in februari 2016 gereed zijn.

Please follow and like us: