‘Het gaat om belasting, optimalisatie en uiteindelijk output’

Het draait de komende jaren niet zozeer om verdere schaalvergroting van windturbines op land.

GE

Veel belangrijker is het om de operationele kosten van windenergie verder te verlagen door het functioneren van windturbines te optimaliseren. Hiervoor kan bijvoorbeeld een tool als Predix van GE worden gebruikt, verklaart Andreas von Bobart van de Amerikaanse producent. In de juni-editie van WindEnergie magazine een interview met Von Bobart. Geen abonnee? Klik dan hier voor een abonnement! (Foto: GE Renewable Energy)

Please follow and like us: