Lokale energiebewegingen goed voor 90 MW

Nederland telt 212 energiecoöperaties, die gezamenlijk goed zijn voor een vermogen van bijna 90 megawatt. Dit blijkt uit de Lokale Energie Monitor.

Windturbines Eemshaven Danny Cornelissen

Deze monitor is een door kennisplatform Hier Opgewekt opgestelde jaarrapportage over de lokale ‘burgerenergiebeweging’ in Nederland. Het biedt inzicht in de totaliteit aan lokale energieprojecten die ons land telt. Er zijn 23 windcoöperaties en 189 lokale energiecoöperaties. In totaal vertegenwoordigen deze burgercollectieven tussen de 35.000 en 40.000 leden. Gezamenlijk hebben deze initiatieven een vermogen gerealiseerd van bijna 90 megawatt aan wind- en zonne-energieprojecten. Naar verwachting wordt dit op korte termijn verdriedubbeld.

Please follow and like us: