Meer geïnstalleerd vermogen dan ooit

In de eerste zes maanden van dit jaar is er meer capaciteit aan offshore windenergie geïnstalleerd dan ooit.

???????????????????????????

Verschillende projecten zijn afgerond en er worden steeds grotere turbines ingezet, meldt EWEA. De Europese brancheorganisatie kwam onlangs met een rapport naar buiten waarin de ontwikkeling van de offshore windenergiesector in kaart wordt gebracht. In de septembereditie van WindEnergie magazine is ruimschoots aandacht hiervoor. Klik hier op een abonnement op het magazine te nemen!

Please follow and like us: