Nieuwe beoordelingssysteem voor omwonenden windparken

Om inzichtelijk te maken in hoeverre omwonenden daadwerkelijk hinder ondervinden van nabij gelegen windparken heeft de NLVOW een beoordelingssysteem ontwikkeld. Dit is deze week officieel gepresenteerd.

Logo NLVOW

De NLVOW, de belangenvereniging voor omwonenden van windturbines, heeft een ‘sterrensysteem’ ontwikkeld. Dit maakt duidelijk in hoeverre windturbine-exploitanten rekening houden met hun omgeving. Referentiepunt hiervan is de door de windbranche ontwikkelde gedragscode. Hoe beter exploitanten hieraan voldoen, hoe meer sterren zij kunnen verdienen.

Please follow and like us: