Nieuwe voorzitter EWEA

Markus Tacke is deze week aangetreden als voorzitter van de EWEA. Hij volgt Andrew Garrad op, die de functie de laatste twee jaar heeft vervuld.

EWEA verwelkomt haar nieuwe voorzitter (midden).

EWEA verwelkomt haar nieuwe voorzitter (midden).

Hiervoor was Tacke werkzaam voor Siemens Wind Power. Hij zegt: “Dit zijn spannende tijden voor de windindustrie en ik kijk er dan ook naar uit deze taak op mij te nemen. Een van de belangrijkste uitdagingen is het vaststellen van een ambitieus aandeel van dertig procent renewables in de klimaat- en energiedoelstelling voor 2030 die door de Europese regeringsleiders wordt vastgesteld. Dit kan de windenergie-industrie een boost geven voor de jaren na 2020.”

Please follow and like us: