Nieuwe voorzitter NWEA

Hans Timmers is tijdens de algemene ledenvergadering gekozen tot interim-voorzitter van NWEA. Zijn opdracht is de organisatie op professionele wijze verder te laten groeien.

Foto Hans Timmers

 

“Feit is dat er een Energieakkoord ligt, waaraan we ons gecommitteerd hebben”, verklaart Timmers. “Het gaat om heldere doelstellingen en het is aan NWEA haar leden zodanig goed te faciliteren dat we die doelen met betrekking tot wind halen, 6.000 MW op land en 4.450 MW op zee.” Timmers volgt Jaap Warners op, die zeven jaar voorzitter te zijn geweest. In die periode heeft hij ervoor gezorgd dat NWEA zich, ondanks regelmatige tegenwind, heeft ontwikkeld tot de algemeen aanvaarde spreekbuis voor de windsector. Dat ging gepaard met een gestage groei van het ledental en daarmee van de organisatie. Onder Warners’ hoede kreeg de sector toegenomen besef van de eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dit blijkt met name uit de introductie van de Gedragscode. Die zorgt voor het creëren van draagvlak door het betrekken van de omgeving bij de ontwikkeling van windenergie. Meer over de professionaliseringsslag die binnen NWEA wordt gemaakt in het volgende nummer van WindEnergie magazine.

Please follow and like us: