NWEA presenteert manifest

Brancheorganisatie NWEA heeft vorige week een manifest ‘Windenergie in Nederland’ naar de informateur gestuurd. Hierin stelt zij voor omwonenden voor de helft in windprojecten op land te laten participeren.

“Wij willen de voordelen van windenergie nog meer delen met Nederland. Windenergie moet met de omgeving worden ontwikkeld. Daarom willen wij, indien gewenst door de omgeving, nieuwe windprojecten op land voor vijftig procent openstellen voor participatie door de omgeving, door burgers en bedrijven”, aldus NWEA. Daarnaast zegt NWEA te willen inzetten op ‘het samenspel van landelijke doelstellingen en regie door gemeenten en provincies’. “Wij steunen daarom de aanpak via regionale energiestrategieën. Dat geeft ruimte voor initiatieven met steun van onderop. Ons voorstel is om ook de financiële verantwoordelijkheid in de regio neer te leggen.” Voor wind op zee wil NWEA in de jaren tussen 2020 en 2030 jaarlijks een a twee gigawatt bijplaatsen. Zij zegt hiervoor ‘met alle belanghebbenden op de Noordzee’ te willen samenwerken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *