NWEA ziet kansen

Het gisteren gepresenteerde regeerakkoord is met instemming door NWEA ontvangen. Het ziet kansen tot 2030 fors meer windenergie in Nederland te realiseren.

“In het Regeerakkoord staat onder andere dat er meer kavels voor nieuwe windparken op zee bijkomen. Het nieuwe kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie mikt op een CO2-reductie van 49 procent in 2030. Deze doelstelling biedt een stevige basis voor een versnelling van de huidige omslag naar hernieuwbare energie, met windenergie als belangrijkste pijler”, aldus NWEA in een officiele verklaring.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *