Stroom tanken bij windturbine

In Arnhem is een project van start gegaan, waarbij de door zon of wind gewonnen elektriciteit direct door voertuigen en schepen kan worden getankt.

‘CleanMobilEnergy’ is de naam van het internationale project, waarmee een bedrag van 7,4 miljoen euro is gemoeid. Het doel is vraag en aanbod van duurzaam opgewekte stroom op elkaar af te stemmen.

Direct tanken

Het project in Arnhem maakt deel uit van een groter, internationaal project waarvoor subsidie uit het Interreg NWE-prohramma is toegekend. Het idee is een systeem te ontwikkelen waarbij de elektriciteit moet worden verdeeld over opslag, laadvoorzieningen en het net. Op een ‘gunstig moment’ zal de elektriciteit worden verhandeld. In Arnhem komt het project bij het nog te bouwen zonnepark op de Koningspleij-Noord. Elektrische auto’s en schepen die aan de kade van de Nieuwe Haven zijn gemeerd, kunnen er de lokaal opgewekte elektriciteit direct tanken.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *