Tag Archive for energiemix

Aandeel hernieuwbare energie groeit nauwelijks

5,9 procent van het totale energieverbruik in Nederland kwam het voorbije jaar uit hernieuwbare bronnen. Dat is vrijwel gelijk aan het percentage in 2015, meldt het CBS. Aan de ontwikkeling van wind- en zonne-energie ligt deze stagnatie niet, want samen groeiden deze in 2016 met ruim twintig procent en werd 37 PJ bereikt. Vooral door…

NWEA enthousiast over energieplannen Kamp

Minister Kamp van Economische Zaken heeft de Energieagenda gepresenteerd, voor de periode na het Energieakkoord tussen 2023 en 2050. Wind op zee speelt een belangrijke rol in de route naar een CO2-arme energievoorziening. “Het extra doel van 10.000 megawatt windenergie op zee is een belangrijke stap richting een volledig duurzame energievoorziening”, reageert voorzitter Hans Timmers…

‘Veel meer wind- en zonne-energie nodig’

Om in 2050 tegemoet te komen aan de energiebehoefte zal er 100.000 megawatt aan windvermogen en 400.000 megawatt aan zonne-energievermogen moeten worden geplaatst. Dit stelt prof. dr. Wim Turkenburg in zijn paper ‘Energiebesparing en het te voeren klimaatbeleid’. De getallen van Turkenburg liggen aanzienlijk hoger dan waar nu mee rekening wordt gehouden. In de windenergieplannen wordt momenteel van…

Meer elektriciteit uit steenkool en wind

Het voorbije jaar is er in Nederland meer elektriciteit uit wind en steenkool opgewekt. Dit heeft het CBS becijferd. De elektriciteitsproductie nam in 2015 met bijna 7 miljard kWh toe tot 110 miljard kWh. De productie van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen als wind en zon steeg van 11,7 miljard kWh naar 13,7 miljard kWh. Vooral…

Grotere productie windturbines dan kerncentrales

In Duitsland wordt dit jaar voor het eerst meer energie door windturbines dan door kerncentrales opgewekt. Dit verwacht het Duitse instituut voor de duurzame energie-industrie (IWR). Volgens het IWR zijn er twee verklaringen voor deze ontwikkeling. Ten eerste worden dit en vorig jaar verschillende kerncentrales uitgeschakeld. Daarnaast bereikt de productie van offshore windparken dit jaar in…

Iets meer duurzame energie opgewekt in 2015

Het aandeel van hernieuwbare energie in de energiemix is gestegen van 5,5 procent in 2014 naar 5,8 procent het voorbije jaar. Het totale energieverbruik nam met 2 procent toe. Met deze cijfers komt het CBS naar buiten. Biomassa is met bijna 70 procent van het totaal verreweg de grootste bron van hernieuwbare energie. Het energieverbruik uit…