Tag Archive for gedragscode

Online handleiding beschikbaar

De Handleiding Participatieplan Windenergie op Land is digitaal beschikbaar. Projectontwikkelaars kunnen deze gebruiken om meer betrokkenheid van omwonenden te genereren bij het plaatsen van nieuwe windturbines. Adviesbureau Ecofys, advocatenbureau Houthoff Buruma en branchevereniging NWEA hebben het initiatief genomen tot het digitaal beschikbaar stellen van het document. Volgens de opstellers biedt de handleiding een ‘handzaam overzicht’ hoe…

Milieudefensie en ODE Decentraal onderschrijven Gedragscode

Afgelopen weekend hebben Milieudefensie en ODE Decentraal de Gedragscode ‘Wind op land’ ondertekend. Dit gebeurde tijdens de feestelijke ingebruikname van een windturbine in Neer (Lb). De gedragscode ‘Draagvlak en participatie wind op land’ is opgesteld door NWEA en de natuur- en milieuorganisaties en committeert de sector aan een aantal gedragsregels. “Dit is voor ons als…

Eerste evaluatie Gedragscode

Het is ruim een jaar geleden dat de Gedragscode voor wind op land is geïntroduceerd en volgens afspraak heeft inmiddels een eerste evaluatie plaatsgevonden. “Het goede nieuws is dat alle initiatiefnemers er actief mee werken”, aldus senior adviseur Ruud van Rijn van Bosch & Van Rijn, die op het Windcongres in Den Bosch deze week de…