Tag Archive for windenergie

ZH lanceert interactieve windparkenkaart

De provincie Zuid-Holland heeft een windkaart gelanceerd die informatie verschaft over zowel bestaande als nog te ontwikkelen windparken in de provincie. Als onderdeel van de afspraken met de rijksoverheid om gezamenlijk 6.000 MW aan windenergie op land te realiseren in 2020, wil Zuid-Holland voor deze deadline 735,5 MW aan windmolens plaatsen. De provincie zegt nu…

Eerste MET Event is een groot succes

Hoe halen we stabiele duurzame energie uit zee? Hoe varen schepen op termijn 100 procent duurzaam? En wat gebeurt er straks in onze zeehavens als er geen vraag meer is naar kolen en aardolieproducten? Deze vragen stonden centraal tijdens het Maritieme Energie Transitie (MET) Event op 15 maart. In het sfeervolle VNAB gebouw aan de…

Windenergie komt gunstig uit studie ECN

De kosten van zonne-energie liggen tot 2023 ruim twee keer zo hoog als die van windenergie. Dat blijkt uit een onderzoek van ECN. In het rapport ‘MKEA zon-PV en wind op land’ van ECN worden de kosten én maatschappelijke effecten beide uitgedrukt in euro’s. Daarbij is niet alleen gekeken naar de financiële kosten voor de…

Mogelijk windturbines bij Tata Steel

Tata Steel heeft plannen om windturbines te plaatsen op het eigen terrein in IJmuiden. Eerder maakte de staalproducent bekend te investeren in zonne-energie. Eind vorig jaar maakten Tata Steel en Pure Energie bekend dat zij in IJmuiden het grootste dakgebonden zonnepanelenproject willen realiseren. De komende twee jaar gaat Pure Energie een dakoppervlak van in totaal 25…

Shell laat oog vallen op windenergie

In een consortium met Van Oord, Eneco en Vestas wil Shell gaan bieden op de aanbesteding van offshore windparken voor de Nederlandse kust. Voor de oliemaatschappij is dat een opvallende koerswijziging. Sinds een aantal jaar pleegt Shell immers geen investeringen in alternatieve energie meer te doen. Het jaarverslag van 2015 kondigde de wijziging al aan,…

Waterschap wil op windenergie overstappen

Het Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft plannen om bij zijn waterberging windturbines te plaatsen. Hierdoor kan het waterschap de opslagfaciliteit voor meerdere doelen benutten. Door de klimaatverandering valt er vaker meer regen in korte tijd. Daarom heeft het waterschap de komende jaren meer ruimte nodig – naar verwachting enkele honderden hectares – voor waterberging. Daarbij…

Windturbine steeds belangrijkere bron voor duurzame energie

Windturbines hebben het afgelopen jaar in Nederland twintig procent meer elektriciteit opgewekt. Het voorbije jaar kwam de helft van alle duurzaam opgewekte elektriciteit voort uit windenergie. Dit meldt het CBS. In 2015 werd 13 miljard kilowattuur elektriciteit geproduceerd uit hernieuwbare bronnen. Dit komt overeen met ongeveer 11 procent van het totale verbruik van elektriciteit in…

ExxonMobil voorziet groei windenergie

ExxonMobil verwacht dat het aandeel van wind- en zonne-energie in de energiemix de komende vijfentwintig jaar zal oplopen tot tien procent. Dit stelt de oliemaatschappij in haar rapport Energy Outlook. Fossiele brandstoffen zullen daarnaast nog altijd een voorname rol in de energiemarkt spelen, voorziet ExxonMobil. In 2040 zal de vraag naar energie met vijfentwintig procent…

Productief jaar Deense windturbines

Windturbines in Denemarken hebben het voorbije jaar voldoende energie opgewekt om aan 42 procent van de Deense energiebehoefte te voldoen. Dit melden Deense media. In Denemarken staan windparken vooral in westelijke regio’s als Jutland en Funen opgesteld. Op 2 september 2015 hoefden de elektriciteitscentrales niet eens te draaien, want windturbines en zonnepanelen leverden voor de…

NWEA zet in op lange termijn

Brancheorganisatie NWEA gaat dit jaar een langetermijnstrategie opstellen. Zij wil meer toegevoegde waarde gaan leveren voor particulieren, mini-wind en export. “In de langetermijnstrategie zetten we ook sterk in op ledenwerving, enerzijds met als doel om meer middelen te werven voor een betere dienstverlening, anderzijds omdat bij een sterk groeiende sector ook meer spelers horen die…