TenneT en Vattenfall onderzoeken mogelijkheden internationale verbinding offshore-stations

WindConnector NL-UK

Netbeheerder TenneT en Zweeds energieberijf Vattenfall werken samen in een technische haalbaarheidsstudie naar een mogelijke elektriciteitsverbinding (interconnector) tussen de transportinfrastructuur van een Engels en Nederlands offshore windpark. Daarbij wordt ook gekeken naar de voordelen voor de elektriciteitshandel tussen Nederland en de Verenigd Koninkrijk en de mogelijke uitdagingen op het gebied van wet- en regelgeving.

Het concept betreft een hoogspanningskabelverbinding, door TenneT en Vattenfall aangeduid als ‘WindConnector’, tussen het geplande offshore-station in het windgebied IJmuiden Ver en het offshore-station van Vattenfall in Britse wateren. Door het efficiënt gebruik van de transportinfrastructuur kan er meer elektriciteit tussen de landen worden verhandeld. Dit kan bijdragen aan de verdere integratie van de Britse en Nederlandse elektriciteitsmarkten.

De partners hebben een intentieverklaring ondertekend die de basis legt voor hun samenwerking bij de uitvoering van het WindConnector-onderzoek. De onderzoeksresultaten zullen naar verwachting in de tweede helft van 2018 worden gepubliceerd. Foto: TenneT

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *