Transformatorstation Westermeerwind gereed

Het transformatorstation van het nearshore windpark Westermeerwind is deze week op spanning gezet. Hierin wordt de door de 48 windturbines opgewekte elektriciteit omgezet naar hoogspanning en gevoed aan het elektriciteitsnet van Tennet.

Transformatorstation Windpark Westermeerwind

“Het transformatorstation heeft verschillende schakelaars, die clusters van windturbines en de transformatoren kunnen in- en uitschakelen, bijvoorbeeld bij onderhoud. Ook de automatische beveiliging, de automatische besturing en de afstandsbediening van het windpark zitten in het transformatorstation. Evenals de stroommeters voor levering van de groene stroom aan Eneco”, aldus projectmanager Willie Wienholts van Siemens. Projectdirecteur Peter de Weijs van Westermeerwind spreekt van ‘een belangrijke mijlpaal’. “Het onder hoogspanning zetten van het transformatorstation is een absolute voorwaarde om straks de eerste windturbine in gebruik te kunnen nemen”, zo stelt hij. “De elektriciteitskabels tussen de inmiddels voltooide funderingen van de toekomstige windturbines in het water en het transformatorstation zijn aangelegd. Op dit moment worden de laatste kabels tussen de funderingen aangelegd. De aanleg van de in totaal 44 kilometer aan kabels tussen de windturbines en het transformatorstation op land zal deze maand zijn afgerond”. Het gehele park wordt naar verwachting in februari 2016 opgeleverd.

Please follow and like us: