‘Windenergie heeft zekerheid nodig’

Wil de internationale windenergiesector kunnen doorgroeien, dan is het nodig dat een aantal barrières wordt weggenomen. Dit stelt hoogleraar Gijs van Kuik van de TU Delft.

Foto: Danny Cornelissen

Foto: Danny Cornelissen

“Windenergie is een internationale business”, verklaart hij in het Financieele Dagblad. “Wet- en regelgeving en ook de markten zijn daar nog niet voldoende op ingericht. Bovendien zitten de grootste kosten in het begin. Dus je moet een lange investeringstermijn willen hanteren. Maar eenmaal geïnvesteerd weet je als bedrijf wat de energiekosten zijn voor de komende jaren. En alleen al die zekerheid heeft een economische waarde, want je bent niet meer onderhevig aan fluctuaties. Los van het milieuvoordeel, wordt dit aspect nog te weinig meegenomen in de waardebepaling van windenergieprojecten.”

Please follow and like us: