WindEnergie magazine neemt Windnu.nl over

Uitgeverij Lakerveld, de uitgever van het vakblad voor windenergieprofessionals WindEnergie magazine, neemt de website Windnu.nl over van Bosch & Van Rijn, adviesbureau voor windenergie.

Eemshaven Delfzijl (3)

Met de overname van Windnu.nl versterkt WindEnergie magazine zich verder online. De inhoud van Windnu.nl zal worden geïntegreerd met de website van WindEnergie magazine: www.windenergie-magazine.nl. Verder is WindEnergie magazine gestart met een tweewekelijkse gratis nieuwsbrief, die ook naar abonnees van Windnu.nl wordt verstuurd.

Bosch & Van Rijn stoot Windnu.nl af omdat het zich wil concentreren op de sterk groeiende vraag naar haar kernactiviteit: consultancy.

WindEnergie magazine is een Nederlandstalig vaktijdschrift over de productie van windenergie. Geschreven voor professionals en bedrijven die zich op alle mogelijke manieren met windenergie bezighouden. Van planning en windturbine-ontwerp tot aan de daadwerkelijke levering via het stopcontact en alle stappen daartussen. WindEnergie magazine is een interdisciplinair platform voor uitwisseling van kennis en ervaringen. Voor meer informatie, zie www.windenergie-magazine.nl.

Bosch & Van Rijn is een full-service windenergie adviesbureau en levert alles wat nodig is voor de realisatie van windprojecten: van projectontwikkeling en omgevingscommunicatie tot aan milieueffectrapportages en vergunningen. Bosch & Van Rijn werkt zowel voor provincies, gemeenten en andere overheden als voor projectontwikkelaars en andere marktpartijen. Bosch & Van Rijn is tevens eigenaar van de windenergiestatistiek-website www.windstats.nl.

Please follow and like us: